Lékařský tým

Revmatologie Ostrava je zdravotnické zařízení poskytující diagnostiku a léčbu v oblasti revmatologie se specializaci na léčbu těžkých forem revmatoidní artritidy, psoriatické artritidy a Bechtěrevovy nemoci (ankolyzující spondylitidy) pomocí aplikace tzv. biologické léčby.

MUDr. Ondřej Sglunda

MUDr. Ondřej Sglunda má atestaci v oboru revmatologie. Během svého studia na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy publikoval pod vedením Profesora Šenolta (Revmatologický ústav, Praha) výsledky vědecké činnosti v oboru revmatologie v renomovaných zahraničních časopisech. Absolvoval také prestižní klinickou revmatologickou stáž na univerzitě Yale (USA). V roce 2013 obdržel Cenu Nadace Josefa Hlávky udělovanou nejlepšímu studentovi každé z lékařských fakult a v roce 2014 Cenu Margaret M. Bertrandové udělovanou nejlepšímu absolventovi 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.

Atestační program absolvoval na revmatologické klinice města Chemnitz (Německo). Během něj (v roce 2018) složil jako jeden z prvních revmatologů v České republice zkoušku v Amsterdamu (Nizozemsko) a získal evropský revmatologický certifikát (EULAR European Certificate of Rheumatology). Jeho trénink v oblasti ultrazvukového vyšetřování kloubů byl završen úspěšně složenou zkouškou v Berlíně roku 2019. Od roku 2021 se věnuje léčbě revmatických onemocnění v centru biologické léčby v Ostravě.

MUDr. Miroslava Řihošková

MUDr. Miroslava Řihošková je absolventkou lékařské fakulty MU v Brně.

V roce 2001 složila atestaci z oboru interní lékařství a v roce 2005 z oboru revmatologie.

Absolvovala odborné stáže a kurzy v Revmatologickém ústavu v Praze, kde načerpala zkušenosti s léčbou těžkých revmatických chorob, které aplikuje ve své revmatologické praxi již mnoho let. Od roku 2020 pracuje v centru biologické léčby, která se používá u pacientů s nedostatečným efektem konvenční terapie.

Kromě revmatologie se od roku 2002 zabývá diagnostikou a léčbou osteoporózy a metabolických onemocnění skeletu.

Pravidelně se zúčastňuje vzdělávacích akcí v oboru revmatologie a osteologie v České republice i zahraničí.

MUDr. Sylva Brtníková

MUDr. Sylva Brtníková vystudovala všeobecné lékařství Univerzity J.E. Purkyně v Brně. Po ukončení studia pracovala jako sekundární lékař na interním oddělení NsP Bohumín, následně jako sekundární lékař na interním oddělení MÚNZ Ostrava, nemocnice Nová huť.

V roce 1988 složila kvalifikační atestaci z vnitřního lékařství 1. stupně a o 7 let později kvalifikační atestaci z revmatologie.

V letech 1996–2021 pracovala jako soukromý internista – revmatolog. V posledních letech zastává pozici odborného garanta pro revmatologii v Centru biologických studií CCBR – Ostrava a ambulantního internisty – revmatologa v MAPO revma Ostrava s.r.o.

Zařízení poskytuje zdravotní péči
pro pacienty těchto zdravotních pojišťoven
Kód 111Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR
Kód 201Vojenská zdravotní pojišťovna ČR
Kód 205Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
Kód 211Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR
Kód 207Oborová zdravotní pojišťovna
Kód 213Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna
 Poskytujeme služby samoplátcům
© 2023 Revmatologie Ostrava